Безплатна доставка за цяла България! До 48 часа

Цената за транспорт след 20 км извън рамките на град Варна се калкулира на база среден разход на автомобила и актуалната за деня цена на литър гориво. Изминатият път се засича от GPS устройства, вградени във фирмените автомобили.

Ако мястото за външното тяло е недостъпно за стандартен монтаж, се договарят алпинисти, скеле или вишка по ценоразпис на доставящите услугата.

Цени на допълнително вложени материали и труд над стандартен монтаж
Монтаж на два етапа (допълнително посещение по изискване на клиента) 40 лв./посещение
Допълнителен тръбен път над третия метър (7000 - 24000 BTU) 30 лв./м
Допълнителен тръбен път над третия метър (над 24000 BTU) 35 лв./м
Допълнителен захранващ кабел над четвъртия метър 3 лв./м
Пробиване на допълнителен отвор в тухла, бетон и др. 20 лв./бр.
Допълнителен отводнителен гофриран маркуч над третия метър 2 лв./м
Пренасяне на климатичната система при неработещ асансьор над първи етаж 4 лв./етаж

Цените са в лева с включен ДДС.

Ценообразуване:

1. Стандартен монтаж

+ Допълнително вложени материали и труд

Ако е необходимо:

+ Транспорт извън град Варна.

+ Алпинист/вишка/скеле.

Цени за вкопаване на тръби и кабели в стена (без измазване)
Вкопаване на тръбен път в газобетон (итонг) 15 лв./м
Вкопаване на тръбен път в тухла 20 лв./м
Вкопаване на тръбен път в бетон 30 лв./м
Вкопаване на захранващ кабел в итонг или тухла 3 лв./м
Вкопаване на захранващ кабел в бетон 5 лв./м

Цените са в лева с включен ДДС.

Цени за демонтаж на съществуваща климатична система:
Стенен тип климатик (7000 - 12000 BTU) 50 лв.
Стенен тип климатик (14000 - 24000 BTU) 70 лв.
Колонен, канален или касетъчен тип климатик 90 лв.
Вътрешно тяло на стенен тип климатик (7000 - 12000 BTU) 30 лв.
Външно тяло на стенен тип климатик (7000 - 12000 BTU) 30 лв.
Вътрешно тяло на стенен тип климатик (14000 - 24000 BTU) 35 лв.
Външно тяло на стенен тип климатик (14000 - 24000 BTU) 35 лв.
Вътрешно тяло на колонен, канален или касетъчен тип климатик 50 лв.
Външно тяло на колонен, канален или касетъчен тип климатик 50 лв.

Цените са в лева с включен ДДС.

0 Продуктът е добавен в количката
0
0 0 0