Безплатна доставка за цяла България! До 48 часа
Програма „Енергийна ефективност в дома” REECL

С цел подпомагане на българските домакинства в посока намаляване на разходите за отопление Европейската комисия, Европейската банка за възстановяване и развитие и Агенцията за енергийна ефективност на Република България разработват Програма REECL, която предоставя кредитно финансиране на енергийната ефективност в дома в размер на 40 милиона евро.

Какво представлява програмата?

Програма „Енергийна ефективност в дома” REECL дава възможност на клиентите да получат целеви кредит и безвъзмездна финансова помощ в размер на до 15 % от стойността на закупения продукт, който трябва да отговаря на критериите за подбор. Към одобрените видове продукти спадат термопомпени климатични системи (климатици), които можете да разгледате по-подробно в нашия сайт.

ВАЖНО! Към момента нито една банка не разполага с бюджет, който да обслужва кредитната линия по проекта. Следете за допълнителна информация!

Как да кандидатствам?

Необходимо е да представите в клон на финансиращата банка типова оферта, която може да получите като попълните онлайн формуляр или дойдете на място в нашия шоурум.

Какви документи са ми необходими?

  • Лична карта (копие).
  • Типова оферта.

Как ще ми бъдат възстановени 15% от направените разходи?

След като бъдете одобрени за кредит „Енергийна ефективност”, можете да кандидатствате за получаване на безвъзмездна помощ като подадете „Искане за безвъзмездна помощ” , към което трябва да приложите:

  • Протокол за извършени работи, подписани от фирмата.
  • Оригинална фактура за закупените енергоспестяващи съоръжения.

При одобрение се извършва частично предсрочно погасяване на първоначалния кредит в размера на помощта, като се запазва срокът на кредита и се намалява вноската.

За повече информация относно програмата, можете да се свържете с нас на телефон (052) 61 00 16.

Полезни връзки:

0 Продуктът е добавен в количката
0
0 0 0