Безплатна доставка за цяла България! До 48 часа
Как функционира климатикът на практика?

В началото

Знаете ли, че идеята за някаква форма на климатизация на помещения датира още от древността? Тогава персите са решавали проблема с високите температури посредством по-специфична архитектура, при която се проектират специални отвори под формата на кули, при които се създават течения на въздуха, постъпващ отвън, като същевременно не пропускат много слънчева светлина и топлина.

В края на 18-ти век се провеждат интересни опити за създаване на системи, които използват свойството на охлаждане на различни летливи вещества чрез тяхното изпарение. А малко по-късно е била създадена машина за охлаждане с лед, който е обдухван с въздух. Но тези методи не се прилагат твърде дълго поради съпътстващите недостатъци, свързани с образуването на високи нива на влажност.

В началото на 19-ти век инженерът Уилиас Кариер намира решение на казуса с повишената влажност на въздуха и изобретява система, при която въздухът не се охлажда, преминавайки през лед, а през студена вода. Този принцип служи като базов и в съвременната технология при климатичните системи.

Устройство на климатика

Работният процес при хладилниците и климатиците се основава на един и същи принцип с тази разлика, че хладилникът охлажда едно ограничено пространство, докато климатикът е предназначен за по големи обеми, по-мощен е и притежава вентил за смяна на режимите охлаждане и отопление. За да стане по-ясно как на практика работят климатичните системи, първо ще изброим основните им компоненти и ще опишем накратко какво изпълняват.

Компоненти

Какви функции изпълнява

 1. Компресор
 • Сърцето на една климатична система, без което тя не може да функционира.
 • Намира се във външното тяло.
 • Служи за повишаване на налягането на газообразния хладилен агент. 
 1. Кондензатор и изпарител
 • Това са функциите, които изпълняват топлообменниците на вътрешния и на външния агрегат.
 • В зависимост от режима топлообменницте разменят функциите си: топлообменникът на вътрешното тяло работи като изпарител (фреонът преминава от течно в газообразно състояние) в режим на охлаждане и като кондензатор (фреонът преминава от газообразно в течно състояние) в режим на отопление.
 1. Четирипътен вентил
 • След като хладилният агент излезе от компресора, четирипътният вентил променя неговата посока.
 • Така топлообменниците изпълняват двете функции в зависимост от режима на климатика (отопление/охлаждане).
 1. Външен вентилатор
 • Служи за охлаждане на външния топлообменник.
 1. Тръби за фреона
 • Осигуряват движението на хладилния агент в системата.

 

Това са основните елементи на една климатична система, с помощта на които се извършва процеса на климатизация, но климатикът включва още няколко елемента, които също играят важна роля при функционирането му. Тук спадат вентилаторът на вътрешното тяло, който работи в няколко степени; филтрите, които улавят фини частици и неутрализират замърсителите във въздуха; електрониката, която улеснява потребителя при използването на уреда и други.

Как охлаждат и отопляват климатиците

След като вече изяснихме основните компоненти на климатика, лесно можем да обясним как по-точно той охлажда и съответно как отоплява. Процесът представлява цикъл, при който в компресора постъпва хладилен агент в газообразно състояние, чието налягане е ниско. Ако в компресора постъпи фреон в течно състояние, тогава съществува риск от повреда.

Компресорът служи да повиши налягането, фреонът се сгъстява и повишава температурата си. След като хладилният агент напусне компресора преминава в кондензатора, чиято роля се играе от топлообменника на външното тяло в режим на охлаждане, а в режим на отопление – от топлообменника на вътрешното тяло. Вентилаторът на външното тяло понижава температурата на фреона до степен,мв която преминава от газообразно в течно агрегатно състояние. За да охлажда климатикът, този течен хладилен агент трябва да се изпари като се понижи налягането му, а топлообменникът на вътрешното тяло в този случай изпълнява функцията на изпарител. По този начин се осъществява охлаждането. Когато изпареният фреон постъпи отново в компресора, тогава цикълът се повтаря.

 

0 Продуктът е добавен в количката
0
0 0 0